വെള്ളിയാഴ്ച അൽ കഹ്ഫ് ഓതൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണ്?

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകർ (സ്വ)യുടേയും കുടുംബത്തിന്റേയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

 

സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലും പകലിലും ഓതൽ സുന്നത്താണെങ്കിലും പകൽ ഓതലാണ് മുഅക്കദായ സുന്നത്ത്, പകലിൽ തന്നെ സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം ഓതലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. (മുഗ്നി, ഫത്ഹുൽ മുഈൻ)

 

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*